JURIDISK MEDDELELSE

Flegis, d.o.o.
CEO Tadeja Osvald
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor

Tlf.: +386 2 460 53 42
Fax +386 2 460 53 43
E-Mail: info@curaprox.dk

CVR: 27719910
 

Designing, Text and Implementation

CURADEN AG
 

GENERALLE BRUGSBETINGELSER FOR DENNE HJEMMESIDE

1 General Information
2  Ophavsret og varemærkebeskyttelse
3  Intet ansvar for tredjepartshjemmesider
4  Formål og indhold for denne hjemmeside – ingen bindende tilbud
5  Ingen garantier
6  Begrænsning og udelukkelse af ansvar
7  Databeskyttelse
8  Afsluttende bestemmelser, gældende lov og jurisdiktion
9  Kontakt

Version fra: Maj 29, 2018
 

1)  GENERAL INFORMATION

Det er vores ære at byde dig velkommen til denne hjemmeside fra Flegis, d.o.o. ("Flegis"). Vi har opsat nogle få regler for at gøre hjemmesiden tiltalende, informativ og sikker for vores brugere på alle tidspunkter. Som en bruger af denne hjemmeside, bedes du læse den følgende juridiske information grundigt. Ved at få adgang til og bruge denne hjemmeside udviser du samtykke til de nuværende brugsbetingelser. Hvis du ikke er enig med brugsbetingelserne, bedes du afstå fra at bruge vores hjemmeside.

Fra tid til anden vil brugsbetingelser for denne hjemmeside, privatpolitikken og Generelle salgsbetingelser for vores Online butik blive tilpasset, suppleret eller modificeret. Hver gang hjemmesiden besøges, vil den tilgængelige version af de førnævnte dokumenter være gældende. Vi vil holde dig informeret omkring vigtige ændringer, vi laver i de dokumenter, gennem meddelelser på vores hjemmeside og/eller på vores mobilapps såvel som en opdateret version af bestemmelserne.
I tilfælde af modsigelser mellem klausulerne i disse brugsbetingelser og Flegis andre gældende salgsbetingelser eller kontraktbestemmelser, skal de specifikke bestemmelser prioriteres, f.eks. privatpolitikken i tilfælde af privat/databeskyttelses problemer.

2)  OPHAVSRET OG VAREMÆRKEBESKYTTELSE

Siderne og elementerne opbevaret heri, såsom information, tekst, billeder, fotografier, designs og alle andre filer på vores hjemmeside er beskyttet under lov. Medmindre andet er indikeret, er sådanne elementer underlagt ophavsret, varemærkebeskyttelse eller andre rettigheder af Flegis eller af dets licensgivere. Du har ingen rettigheder til at downloade, kopiere, oversætte eller behandle sådanne elementer på andre medier, f.eks. på din egen hjemmeside eller i en database.

Elementer må udelukkende bruges til browsing. Hvis elementer bliver reproduceret i nogen form (elektronisk eller på skrift), helt eller delvist, hvilket er tilladeligt udelukkende til personlige eller ikke-kommercielle formål, skal kilden nævnes, og alle eksisterende indikationer for ophavsret og andre ejendomsrettigheder skal efterlades uberørt.

3)  INTET ANSVAR FOR TREDJEPARTSHJEMMESIDER

Flegis hjemmesiden kan indeholde hyperlinks til hjemmesider oprettet og vedligeholdt af tredjeparter. Flegis har ingen kontrol over hjemmesiderne fra tredjeparter og kan derfor ikke have detaljeret viden omkring indholdet på disse hjemmesider. Ved at inkludere hyperlinks giver Flegis blot adgang til de linkede hjemmesider og tager intet ansvar for indholdet heraf.

4)  FORMÅL OG INDHOLD FOR DENNE HJEMMESIDE – INGEN BINDENDE TILBUD

Hjemmesiden indeholder generel information, reklameindhold og beskrivelser af Flegis produkter. Sådanne informationer og beskrivelser er udelukkende vejledende for produktsortimentet og skaber derfor ikke bindende tilbud eller forespørgsler til at byde på nogle [specifikke] varer eller tjenester solgt. Alle e-commerce tilbud på CURADENs online butik er ikke-bindende. 

5)  INGEN GARANTIER

Flegis træffer foranstaltninger for at sikre nøjagtigheden af informationen på denne hjemmeside, men kan ikke give nogle garantier for aktualiteten, kompletheden eller nøjagtigheden af dataen eller i forhold til dens features, hyperlinks eller indhold. Særligt kan Flegis ikke garantere, at brugen af denne hjemmeside ikke vil interferere med tredjepartsrettigheder, som ikke holdes af Flegis.

6)  BEGRÆNSNING OG UDELUKKELSE AF ANSVAR

Alle informationer, sider og features givet på denne hjemmeside kan blive midlertidigt eller permanent afbrudt af Flegis, som på ingen måde kan holdes juridisk ansvarlig for sådanne midlertidige eller permanente afbrydelser af information, sider eller features.

Flegis ansvar for tab eller skade henført dem selv eller deres ansatte, skal juridiske repræsentanter eller stedfortrædende agenter begrænses til obligatorisk lovpligtigt ansvar, såvel under produktansvarsloven også for tab og skade forårsaget af grov uagtsomhed eller forsætlig forseelse. Flegis fraskriver sig herved ethvert yderligere ansvar eller juridisk ansvar for skader, mangler eller tab, særligt krav om direkte, indirekte eller deraf følgende skader, tab af brug eller fortjeneste eller datatab eller skade, som du eller en tredjepart kan pådrage sig i forbindelse med denne hjemmeside.

7)  DATABESKYTTELSE

Det er vigtigt for os at beskytte dit privatliv. For at se, hvordan vi håndterer dine personlige data, læs venligst reglerne for personlig databeskyttelses underliggende disse brugsbetingelser. (Rules of Data Protection)

8)  AFSLUTTENDE BESTEMMELSER, GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

Hvis individuelle bestemmelser eller dele af disse brugsbetingelser er eller bliver ugyldige, påvirkes gyldigheden af ​​de resterende brugsbetingelser ikke.

Disse brugsbetingelser reguleres af schweizisk lov med undtagelse af FN's konvention om kontrakter om internationalt salg af varer ("CISG").

Stedet for jurisdiktion er Kriens. Uanset ovenstående har Flegis også ret til at sagsøge kunden ved den kompetente domstol ved kundens bopæl/opholdssted eller ved enhver anden kompetent domstol.

9)  KONTAKT

Hvis du har nogle spørgsmål til disse brugsbetingelser, skriv venligst til  Flegis, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, 2000 Maribor, Slovenija, E-mail: info@curaprox.dk.