SWISS PREMIUM ORAL CARESWISS PREMIUM ORAL CARE

Vælg dit land Danmark Danmark
Gratis levering for alle ordrer over 350 DKK
Levering inden for 3-4 arbejdsdage
Sikker betaling med 3D Secure

GENERELLE SALGSBETINGELSER PÅ DENNE HJEMMESIDE

Curaden Slovenia, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Slovenien

Phone +386 2 460 53 42
E-Mail: info@curaprox.dk

Indholdsfortegnelse

1 Anvendelsesområde
2 Tilmeldelse
3 Kontraktindgåelse
4 Priser
5 Afhentning på Curadens forretningssteder
6 Levering og forsendelsesomkostninger
7 Tildeling af brugsrettigheder til digitalt indhold og softwarelicenser
8 Tilbageholdelse af ejendomsret og kontraktophævelse
9 Varighed og opsigelse af abonnementsaftaler
10 Forfaldsdato og betaling
11 Tilbagekaldelse
12 Garanti og Ansvar
13 Adresser
14 Databeskyttelse, ophavsret, varemærkeret

Dato: April 2024

1) Anvendelsesområde

Disse generelle vilkår og betingelser (GTC) gælder for handelsforholdet mellem Curaden AG (herefter: Curaden) og private forbrugere eller virksomheder (herefter: "Kunde" eller "Kunder") i den version, der på nuværende tidspunkt er tilgængelig og gyldig, når hjemmesiden åbnes, eller når varer bestilles, med hensyn til de varer, der tilbydes af Curaden på webshoppen.

Disse GTC er gældende for enhver ydelse, software, vare eller tjenesteydelse, medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt. I forbindelse med levering af softwarelicenser overdrager sælgeren en licensnøgle til brug af den leverede software. Ordregiver erhverver ingen intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren. Softwarens kvalitet fastlægges af de respektive produktbeskrivelser.

Disse Generelle Vilkår og Betingelser kan henvise til aftaler vedrørende produkter (varer eller tjenester), enten som en engangslevering eller som en fast leveringsaftale (abonnementsaftale). I tilfælde af en abonnementsaftale forpligter Curaden sig til at levere de i aftalen specificerede produkter i hele den aftalte løbetid for abonnementsaftalen.

Fortrolighedspolitikken eller disse Vilkår og Betingelser for onlinebutikken kan periodisk blive justeret, udvidet eller ændret. Ved hvert nyt besøg på hjemmesiden skal de aktuelle versioner, som findes på siden på det pågældende tidspunkt, følges og overholdes. Vi opfordrer dig til at besøge denne side regelmæssigt for at sikre, at du er bekendt med de gældende bestemmelser. I tilfælde af væsentlige ændringer i denne fortrolighedspolitik vil vi give dig besked via meddelelser på vores hjemmesider og/eller i vores mobilapps samt ved at opdatere fortrolighedspolitikken. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, beder vi dig om at skriftligt gøre indsigelse ved at sende en e-mail til info@curaprox.dk og om at slette din brugerprofil, hvis du har oprettet en, inden ændringerne træder i kraft. Uden din afmelding vil din brugerprofil fortsætte med at eksistere efter den effektive dato i overensstemmelse med de ændrede bestemmelser

I overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser forstås en forbruger som enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med det primære formål, der hverken hovedsageligt kan henføres til deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktiviteter. En erhvervsdrivende, som defineret i disse vilkår, er enten en fysisk person, et juridisk selskab eller et partnerskab med juridisk kapacitet, der ved indgåelse af en juridisk transaktion handler som led i udøvelsen af deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktiviteter.

Bestillinger kan kun foretages af personer over 18 år. Kunder under 18 år skal have en underskrift fra deres juridiske repræsentant.

Disse Generelle Vilkår og Betingelser er bindende i deres helhed. Eventuelle vilkår og betingelser fra kunden, der er i modstrid med eller afviger fra disse vilkår og betingelser, vil ikke blive anerkendt, medmindre Curaden udtrykkeligt og skriftligt har accepteret dem i det pågældende tilfælde.

2) Tilmeldelse

For at kunne bestille varer skal man tilmelde sig som kunde eller oprette en brugerprofil hos Curaden. Flere tilmeldinger under forskellige navne eller adresser er ikke tilladt.

Curaden forbeholder sig retten til at tilbagekalde registreringen til enhver tid og uden krav om nærmere begrundelse. I tilfælde af tilbagekaldelse er Curaden berettiget til at blokere og slette brugernavnet og den tilknyttede adgangskode øjeblikkeligt.

3) Kontraktindgåelse

Fremvisningen af Curadens produktsortiment i onlinebutikken udgør ikke et tilbud om at indgå en købsaftale med kunden. Den er fuldstændig uforpligtende.

Når kunden klikker på knappen 'Køb nu', indgår kunden en bindende købsaftale.

Bestilling af produkter hos Curaden via internettet (netbutik), e-mail, telefon eller andre kommunikationskanaler resulterer i indgåelse af en købsaftale mellem kunden og Curaden. Kunden vil få en modtagelsesbekræftelse med det ene formål at bekræfte, at ordren er blevet modtaget af Curaden. Curaden forbeholder sig retten til at informere kunden separat om eventuelle fejl i produktsortimentet på hjemmesiden og kan i så fald fremsætte et alternativt tilbud til kunden.

Kontrakten med Curaden anses som indgået, når Curaden accepterer ordren og udsteder en "Ordrebekræftelse," eller når Curaden sender det bestilte produkt til kunden.

Godkendelsen er underlagt, at det bestilte produkt eller tjenesteydelse er både lovlig og tilgængelig. Hvis Curaden ikke kan acceptere kundens ordre, vil kunden informeres om den manglende tilgængelighed i stedet for at modtage en ordrebekræftelse. Produkter, der i øjeblikket ikke er tilgængelige, vil blive noteret for kunden, og kundens ordre vil forblive gyldig.

Bemærk, at prissvingninger kan forekomme. Den pris, der er gældende ved tidspunktet for ordreafgivelsen, er endelig og bindende.

4) Priser

Ved køb og bestilling af varer og tjenesteydelser er de angivne priser i euro gældende på tidspunktet for købet eller bestillingen. Priserne kan ændres uden varsel.

Alle priser inkluderer den påkrævede merværdiafgift (moms).

Det skal bemærkes, at priserne ikke inkluderer eventuelle ekstra forsendelsesomkostninger mellem Curaden og kunden.

5) Afhentning på Curadens forretningssteder

Varerne kan afhentes på et af Curadens aftalte forretningssteder efter forudgående telefonisk aftale.

I tilfælde af afhentning af varerne indgås kontrakten med Curaden, når Curaden udtrykkeligt accepterer dette ved udstedelse af en "ordrebekræftelse," eller når Curaden overgiver det bestilte produkt til kunden.

6) Levering og forsendelsesomkostninger

Curaden vil levere det bestilte produkt til den adresse, som kunden har angivet i ordren, eller (hvis betaling foretages via PayPal) til den adresse, der er registreret hos PayPal, så hurtigt som muligt. Curaden forbeholder sig retten til at foretage delleverancer og delydelser, såfremt det er acceptabelt for kunden. I tilfælde af delleverancer, vil Curaden dække de ekstra forsendelsesomkostninger.

Forsendelsesomkostningerne for levering vil variere afhængigt af den specifikke leveringssituation.

Normal leveringstid er 1-3 arbejdsdage. Oplysninger om forventet leveringstid er kun vejledende.

Digitalt indhold, værdikuponer og softwarelicensnøgler leveres udelukkende til kunden i elektronisk form enten som download eller via e-mail, alt efter Curadens eget skøn.

7) Tildeling af brugsrettigheder til digitalt indhold og softwarelicenser

Medmindre andet er angivet i DeepL-beskrivelsen på Curadens webshop, tildeler Curaden kunden en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv ret til at bruge det leverede indhold til både private og erhvervsmæssige formål, ubegrænset i tid og geografisk omfang.

Udlevering af en licensnøgle til en softwarelicens giver kunden ret til at bruge softwaren eller indholdet som beskrevet i den respektive produktbeskrivelse og i licensaftalen, i det omfang de er defineret deri.

Overførsel af indhold til tredjepart eller oprettelse af kopier til tredjepart, som ikke er omfattet af disse Generelle Vilkår og Betingelser eller licensbetingelserne, er kun tilladt, hvis sælgeren skriftligt har godkendt overførsel af den kontraktmæssige licens til tredjeparten.

Tildelingen af rettigheder træder i kraft, når kunden fuldt ud har betalt det kontraktmæssige vederlag. 

8) Tilbageholdelse af ejendomsret og kontraktophævelse

Alle leverede produkter forbliver Curadens ejendom indtil fuld betaling er modtaget.

I tilfælde af kundens kontraktbrud, især hvis kunden undlader at opfylde betalingsforpligtelsen, på trods af en påmindelse fra Curaden, forbeholder Curaden sig retten til at annullere kontrakten efter at have fastsat en rimelig frist og kræve tilbagelevering af de varer, der stadig er i dens ejendom. Curadens inddrivelse af varerne udgør en kontraktophævelse. Kunden skal afholde de forsendelsesomkostninger, der opstår i denne forbindelse. Curaden er bemyndiget til at disponere over varerne, efter de er returneret.

9) Varighed og opsigelse af abonnementsaftaler

Abonnementsaftaler indgås på ubestemt tid, dog i det mindste i overensstemmelse med den minimumsperiode, der er specificeret i den relevante produktbeskrivelse på Curadens netbutik. I minimumsperioden kan abonnementskontrakten opsiges til enhver tid ved udløbet af minimumsperioden, og efter minimumsperioden kan den opsiges til enhver tid med skriftlig varsel på 14 dage eller via e-mail til de angivne adresser i afsnit 13.

Muligheden for særlig opsigelse af gode grunde bibeholdes. En gyldig grund foreligger, hvis det under hensyntagen til alle omstændigheder i det pågældende tilfælde og afvejningen af begge parters interesser ikke rimeligt kan forventes, at aftaleforholdet fortsætter indtil den aftalte opsigelse eller indtil udløbet af en opsigelsesperiode.

10) Forfaldsdato og betaling

Curaden accepterer kun de betalingsmetoder, der er anført for kunden under bestillingsprocessen i onlinebutikken. Curaden forbeholder sig retten til at aftale en anden betalingsmetode skriftligt med sine kunder ud over de anførte.

Curaden bruger betalingsløsninger fra tredjepartsudbydere til at behandle betalinger i onlinebutikken for at muliggøre en nem og sikker betaling med kreditkort og andre betalingsmetoder.

Ved betaling via PayPal behandles betalingen af betalingstjenesteudbyderen PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter: "PayPal"), i overensstemmelse med PayPals brugsbetingelser, der kan findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full, eller i tilfælde af kunder uden en PayPal-konto, i overensstemmelse med betingelserne for betalinger uden en PayPal-konto, tilgængelige på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

Købsprisen samt eventuelle forsendelsesomkostninger forfalder til betaling ved aftalens indgåelse - med forbehold for stk. 3.

Curaden kan kræve forudbetaling uden yderligere begrundelse. Ordren behandles efter modtagelse af betaling. Curaden forbeholder sig ret til ikke at indgå en kontrakt ved negativ kreditvurdering. Vi kan også begrænse valg af betalingsmetoder afhængigt af kreditvurdering.

Ved betalingsmisligholdelse har Curaden ret til at opkræve et fast rykkergebyr som specificeret i ordreprocessen. Curadens ret til at kræve yderligere skadeserstatning, herunder inddrivelse af gæld ved hjælp af et inkassobureau eller en advokat, forbliver upåvirket.

Rabatkuponer til Curadens onlinebutik kan kun indløses inden afslutningen af ordreprocessen. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

Indløsning af rabatkuponer er underlagt de angivne betingelser på kuponen og begrænset til de produktgrupper, der er specificeret. Enkelte produkter kan være undtaget fra rabatkuponen.

Rabatkuponer og andre lovligt tilladte rabatter (f.eks. mængderabatter) kan ikke kumuleres, og værdien af rabatkuponen kan ikke udbetales kontant.

Rabatkuponen kan overdrages, og Curaden kan betale den respektive indehaver med frigørende virkning for indløsning af rabatkuponen i onlinebutikken.

11) Tilbagekaldelse

Hvis du som kunde er forbruger (B2C), har du ret til at annullere din hensigtserklæring om at indgå kontrakten uden begrundelse inden for maksimalt 14 dage efter modtagelse af varerne ved at returnere varerne til Curaden. Kunden skal yderligere meddele tilbagekaldelsen skriftligt, f.eks. via brev eller e-mail, inden for samme frist. Fristen begynder at løbe fra den dag, hvor varerne afsendes eller afhentes. En rettidig afsendelse af varerne er tilstrækkelig til at opfylde fortrydelsesfristen. Tilbagekaldelsen i tekstform [link til tilbagekaldelsesformular] skal sendes til den adresse, der er anført i afsnit 13, eller via e-mail til info@curaprox.dk. Kunden har bevisbyrden for at have returneret varerne.

Retten til tilbagekaldelse er udelukket og gælder ikke for:

  • Levering af varer, der er skræddersyet specielt til kunden eller tydeligt tilpasset kundens personlige behov. Kunden skal acceptere og betale for alle dele uden undtagelse;
  • Levering af forseglede varer, der ikke kan returneres af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, såfremt forseglingen er blevet brudt efter levering;
  • Levering af medicin, som ikke kan returneres;
  • Levering af lyd- eller videooptagelser eller computersoftware i en forseglet pakke, hvis forseglingen er blevet brudt efter levering.

Kontrakter vedrørende levering af tjenester i forbindelse med fritidsaktiviteter, medmindre andet er aftalt, og kontrakten indeholder en specifik dato eller periode for levering.

I tilfælde af effektiv tilbagekaldelse eller annullering af kontrakten skal begge parter returnere de allerede modtagne tjenester. Hvis kunden kun kan returnere de modtagne varer i en beskadiget tilstand, skal kunden kompensere Curaden i forhold til den reducerede værdi.

Kunden skal bære omkostningerne og risikoen ved returnering af varerne, medmindre de leverede varer ikke svarer til de bestilte varer.

Curaden vil udøve sin tilbageholdelsesret, indtil varerne er returneret fuldt ud.

I tilfælde af udelukkelse af fortrydelsesret og returret skal kunden bære omkostningerne ved at returnere varerne til os.

Annulleringspolitik

Ret til tilbagekaldelse

Du har ret til at tilbagekalde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjepart, som du har navngivet, og som ikke er fragtføreren, har taget de sidste varer i besiddelse.

For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenien, e-mailadresse: info@curaprox.dk) ved hjælp af en klar erklæring, f.eks. ved at sende et brev med posten eller en e-mail, hvor du meddeler din beslutning om at trække dig ud af denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede eksempel på en tilbagekaldelsesformular til dette formål, selvom det ikke er obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du giver meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fristens udløb.

Konsekvenser af tilbagekaldelsen

Hvis du fortryder denne aftale, vil vi tilbagebetale alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af, at du har valgt en anden leveringsform end den mest fordelagtige standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din fortrydelse af denne aftale. Vi anvender den samme betalingsmetode til tilbagebetaling, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre der er udtrykkeligt aftalt noget andet med dig. Du vil under ingen omstændigheder blive pålagt gebyrer i forbindelse med tilbagebetalingen. Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, afhængigt af hvad der sker først.

Du skal returnere varerne til os uden unødig forsinkelse og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor du informerede os om din fortrydelse af denne aftale. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af den fjorten dages periode. 

Vi dækker omkostningerne ved returnering af varerne.

Du skal kun betale for eventuel formindskelse i varens værdi, hvis formindskelsen skyldes håndtering af varen, som ikke er nødvendig for at kontrollere varens stand, egenskaber og funktion.

Udelukkelse/Ophør af fortrydelsesretten: Fortrydelsesretten bortfalder bl.a. i tilfælde af aftaler om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og hvor forbrugerens individuelle valg eller bestemmelse er afgørende for deres fremstilling, eller hvor varerne tydeligt er skræddersyet til forbrugerens personlige behov. Fortrydelsesretten bortfalder også før tid i tilfælde af aftaler om levering af forseglede varer, som af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne ikke kan returneres, hvis forseglingen er blevet brudt efter levering.

Frivillig returneringsgaranti: For alle køb fra Curaden-sortimentet giver vi dig en frivillig returneringsgaranti på i alt 30 dage fra modtagelse af varerne, ud over den lovbestemte fortrydelsesret. Du kan fortryde aftalen, selv efter at fortrydelsesfristen på 14 dage er udløbet, ved at returnere varerne til os inden for 30 dage efter modtagelsen (fristen begynder dagen efter modtagelsen af varerne), forudsat at varerne er intakte, i deres originale emballage og i ubrugt og ubeskadiget stand. Varerne må ikke være specielt fremstillet efter kundens specifikationer eller tydeligt skræddersyet til personlige behov. Den rettidige afsendelse er nødvendig for at overholde fristen.

Varerne skal returneres til: Curaden Slovenia, d.o.o., Perhavčeva ulica 36, SI-2000 Maribor, Slovenien.

Vores frivillige 30-dages returret, som er garanteret i henhold til kontrakten, påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder og krav. Dine lovbestemte fortrydelsesrettigheder og garantirettigheder forbliver især ubegrænsede.

12) Garanti og Ansvar

Hvis den leverede vare har mangler ved risikoens overgang, f.eks. som følge af producentfejl eller fejlagtig levering, bedes du omgående informere os om disse mangler. Undladelse af at reklamere har ingen konsekvenser for dine lovmæssige krav. For alle mangler ved de købte varer, der opstår i den lovmæssige garantiperiode, har du valget mellem de lovbestemte krav om efterfølgende opfyldelse, mangelafhjælpning eller ny levering, samt - hvis de lovbestemte krav er opfyldt - de mere omfattende krav om prisnedsættelse eller ophævelse af kontrakten. Derudover har du ret til erstatning, herunder erstatning for skade i stedet for præstation og erstatning for dine nødvendige udgifter. Eventuelle sælgergarantier vil blive specificeret i de vilkår, der gælder for den pågældende leverede vare. Disse garantikrav berører ikke dine lovmæssige krav og rettigheder.

Ansvar reguleres af de gældende lovbestemmelser. Vores ansvar er udelukket i tilfælde af (i) simpel uagtsomhed, (ii) indirekte skader og følgeskader, herunder tab af fortjeneste, (iii) urealiserede besparelser, (iv) skader som følge af forsinket levering, samt (v) handlinger og undladelser fra Curadens hjælpepersoner, uanset om de er kontraktlige eller ikke-kontraktlige. 

Desuden er Curaden ikke ansvarlig for skader, der skyldes noget af det følgende:

  • Ukorrekt, ikke-kontraktmæssig eller ulovlig opbevaring, tilpasning eller brug af produkterne;
  • Brug af inkompatible reservedele eller tilbehør (f.eks. strømforsyning);
  • Manglende vedligeholdelse og/eller ukorrekte ændringer eller reparationer af produkterne udført af kunden eller tredjeparter;
  • Skader forårsaget af force majeure, såsom naturkatastrofer, fugt, fald, stød osv., som Curaden ikke er ansvarlig for.

Mangler, forsinkelser og skader, der opstår under udførelsen af tjenester udført af serviceudbydere, f.eks. installationer på stedet. Kunden bør henvende sig til den pågældende serviceudbyder vedrørende sådanne sager.

Curaden er ikke ansvarlig for eventuelle trykfejl i reklamematerialet, datafejl i onlinebutikken, forkerte prismarkeringer, fejl i illustrationer, produktbeskrivelser eller andre tekster såsom kupon- eller rabatkampagner eller forsinket eller manglende levering.

13) Adresser

Leverandør og kontraktpartner på denne hjemmeside:

Curaden Slovenia, d.o.o.
Perhavčeva ulica 36
SI-2000 Maribor
Slovenien

Phone +386 2 460 53 42
E-Mail: info@curaprox.dk

14) Databeskyttelse, ophavsret, varemærkeret

Fortrolighedspolitikken udgør en integreret del af disse Generelle Vilkår og Betingelser. Ved at acceptere disse vilkår og betingelser samtykker kunden også til fortrolighedspolitikken.

Alle varemærker, billeder og ophavsrettigheder ejes af Curaden eller vores partnere. Download, lagring, kopiering eller udskrivning af data, billeder og PDF-filer, selv delvist, kræver skriftlig tilladelse fra Curaden. Alle rettigheder forbeholdes. Kunden må kun anvende produktet til formål, der vedrører produktets tilsigtede anvendelse.Disse oplysninger er blevet oversat af hensyn til de involverede parters bekvemmelighed. I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem den oversatte version og den originale engelske version, har den engelske version forrang og betragtes som den juridisk bindende og autoritative version. Det anerkendes hermed, at oversættelsen er blevet genereret ved maskinoversættelse, og selvom der er blevet gjort en indsats for at sikre nøjagtighed, gives der ingen garantier vedrørende fuldstændigheden, nøjagtigheden eller pålideligheden af oversættelsen.